کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی آلبوم تگرگ

کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی آلبوم تگرگ

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل میثم ابراهیمی

کد آهنگ پیشواز میثم ابراهیمی آلبوم تگرگ

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • تگرگ | ١٣١٢٣۴
 • تگرگ ۲ |١٣١٢٣۵
 • خوشبختی | ١٣١٢٣۶
 • خوشبختی ۲ | ١٣١٢٣۷
 • چشمامو بستم |  ١٣١٢٣٨
 • چشمامو بستم ۲ |  ١٣١٢٣۹
 • چشمامو بستم ۳ | ١٣١٢۴۰
 • عشقم |  ١٣١٢۴١
 • این که نمیشه |  ١٣١٢۴٢
 • این که نمیشه ۲ | ١٣١٢۴٢
 • عاشقت شدم |  ١٣١٢٣١
 • باز بارون | ١٣١٢٣٢
 • باز بارون ۲ |  ١٣١٢٣۳
 • خودت میدونی |  ١٣١٢۴٣
 • برگ های ولگرد |  ١٣١٢۴۴
 • منو نگاه کن |  ١٣١٢۴۵
 • منو نگاه کن ۲ |  ١٣١٢۴۶
 • چاردیواری|  ١٣١٢۴٧
 • چاردیواری ۲|  ١٣١٢۴۸

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • تگرگ |  ۷۶۴۶۵
 • تگرگ ۲ |  ۷۶۴۶۶
 • خوشبختی |  ۷۶۴۶۷
 • خوشبختی ۲ | ۷۶۴۶۸
 • چشمامو بستم |  ۷۶۴۶۹
 • چشمامو بستم ۲ | ۷۶۴۷۰
 • چشمامو بستم ۳ |  ۷۶۴۷۱
 • عشقم |  ۷۶۴۷۲
 • عشقم ۲ |  ۷۶۴۷۳
 • این که نمیشه |  ۷۶۴۷۴
 • این که نمیشه ۲ |  ۷۶۴۷۵
 • عکس |  ۷۶۴۵۷
 • عکس ۲ | ۷۶۴۵۸
 • عاشقت شدم | ۷۶۴۵۹
 • عاشقت شدم ۲ |  ۷۶۴۶۰
 • عاشقت شدم ۳ |  ۷۶۴۶۱
 • باز بارون |  ۷۶۴۶۲
 • باز بارون ۲ |  ۷۶۴۶۳
 • باز بارون ۳ |  ۷۶۴۶۴
 • خودت میدونی |  ۷۶۴۷۶
 • خودت میدونی ۲ |  ۷۶۴۷۷
 • برگ های ولگرد |  ۷۶۴۷۸
 • برگ های ولگرد ۲ | ۷۶۴۷۹
 • منو نگاه کن |  ۷۶۴۸۰
 • منو نگاه کن ۲ | ۷۶۴۸۱
 • چاردیواری|  ۷۶۴۸۲
 • چاردیواری ۲|  ۷۶۴۸۳
 • شاید عاشقش شدم|  ۷۶۴۸۳
 • شاید عاشقش شدم ۲|  ۷۶۴۸۳

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز رایتل موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • تگرگ |  ١٣٠٢۶٢
 • تگرگ ۲ |  ١٣٠٢۶٣
 • خوشبختی |  ١٣٠٢۶۴
 • خوشبختی ۲ | ١٣٠٢۶۵
 • چشمامو بستم | ١٣٠٢۶۶
 • چشمامو بستم ۲ |  ١٣٠٢۶٧
 • چشمامو بستم ۳ | ١٣٠٢۶٨
 • عشقم | ١٣٠٢۶٩
 • عشقم ۲ |  ١٣٠٢٧٠
 • این که نمیشه |  ١٣٠٢٧١
 • این که نمیشه ۲ | ١٣٠٢٧٢
 • آعکس |  ١٣٠٢۵۴
 • عکس ۲ | ١٣٠٢۵۵
 • عاشقت شدم |  ١٣٠٢۵۶
 • عاشقت شدم ۲ |  ١٣٠٢۵٧
 • عاشقت شدم ۳ |  ١٣٠٢۵٨
 • باز بارون |  ١٣٠٢۵٩
 • باز بارون ۲ |  ١٣٠٢۶٠
 • باز بارون ۳ |  ١٣٠٢۶١
 • خودت میدونی | ١٣٠٢٧٣
 • خودت میدونی ۲ | ١٣٠٢٧۴
 • برگ های ولگرد | ١٣٠٢٧۵
 • برگ های ولگرد ۲ | ١٣٠٢٧۶
 • منو نگاه نکن | ١٣٠٢٧٧
 • منو نگاه نکن ۲ | ١٣٠٢٧٨
 • چاردیواری| ١٣٠٢٧٩
 • چاردیواری ۲| ١٣٠٢٨٠
 • شاید عاشقشم| ١٣٠٢٨١
 • شاید عاشقشم ۲| ١٣٠٢٨٢

برای دانلود آهنگ های میثم ابراهیمی کلیک کنید.

برچسب : ، , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را بنویسید

شهاب :پاسخ
16 مهر 1398

آهنگ پیشواز ترس میثم و بزارین

زهرا :پاسخ
5 فروردین 1399

من برا رایتل هر چه قدر میرنم میگع تو سیستم موجود نیس😪😭

×