کد آهنگ پیشواز کامران مولایی آلبوم اثر انگشت

کد آهنگ پیشواز کامران مولایی آلبوم اثر انگشت

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل کامران مولایی

کد آهنگ پیشواز کامران مولایی آلبوم اثر انگشت

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • سرگردون | ۳۳۱۱۲۶۰۴ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۶۰۵
 • قسم بخور | ۳۳۱۱۲۶۰۶
 • جذام | ۳۳۱۱۲۶۰۷
 • هم قدم | ۳۳۱۱۲۶۰۸
 • ای وای مادرم | ۳۳۱۱۲۶۰۹
 • وقتی عاشق شی | ۳۳۱۱۲۶۱۰
 • شاه ماهی | ۳۳۱۱۲۶۱۱
 • بغض | ۳۳۱۱۲۶۱۲
 • تصمیم | ۳۳۱۱۲۶۱۳
 • یادم رفت | ۳۳۱۱۲۶۱۴
 • این زندگی نشد | ۳۳۱۱۲۶۱۵
 • پازل | ۳۳۱۱۲۶۱۶
 • عشق نامعلوم | ۳۳۱۱۲۶۱۷

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • محکوم | ۲۲۲۷۵
 • سرگردون | ۲۲۲۷۶ – قطعه دوم : ۲۲۲۷۷
 • قسم بخور | ۲۲۲۷۸
 • جذام | ۲۲۲۷۹
 • هم قدم | ۲۲۲۸۰
 • ای وای مادرم | ۲۲۲۸۱
 • وقتی عاشق شی | ۲۲۲۸۲
 • شاه ماهی | ۲۲۲۸۳
 • بغض | ۲۲۲۸۴
 • تصمیم | ۲۲۲۸۵
 • یادم رفت | ۲۲۲۸۶
 • این زندگی نشد | ۲۲۲۸۷
 • خود آزاری | ۲۲۲۸۸
 • پازل | ۲۲۲۸۹
 • عشق نامعلوم | ۲۲۲۹۰

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز رایتل موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • محکوم | ۱۶۰۲۵۰۳
 • سرگردون | ۱۶۰۲۵۰۴ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۵۰۵
 • قسم بخور | ۱۶۰۲۵۰۶
 • جذام | ۱۶۰۲۵۰۷
 • هم قدم | ۱۶۰۲۵۰۸
 • ای وای مادرم | ۱۶۰۲۵۰۹
 • وقتی عاشق شی | ۱۶۰۲۵۱۰
 • شاه ماهی | ۱۶۰۲۵۱۱
 • بغض | ۱۶۰۲۵۱۲
 • تصمیم | ۱۶۰۲۵۱۳
 • یادم رفت | ۱۶۰۲۵۱۴
 • این زندگی نشد | ۱۶۰۲۵۱۵
 • خود آزاری | ۱۶۰۲۵۱۶
 • پازل | ۱۶۰۲۵۱۷
 • عشق نامعلوم | ۱۶۰۲۵۱۸

برای دانلود آهنگ های کامران مولایی کلیک کنید.

برچسب های مرتبط
، , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نظرات