آهنگ پیشواز

جدیدترین کد آهنگ پیشواز همراه اول, ایرنسل و رایتل

کد آهنگ پیشواز امید جهان

کد آهنگ پیشواز امید جهان

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل امید جهان

کد آهنگ پیشواز امید جهان

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • وایسا تند نرو | ۱۳۱۲۴۹
 • آروم آروم |  ۱۳۱۲۵۰
 • انار انار| ۱۳۱۲۵۱
 • جومه نارنجی |  ۱۳۱۲۵۲
 • یمبو سالا | ۱۳۱۲۵۳
 • یا مولا علی | ۱۳۱۲۵۴

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • وایسا تند نرو|  ۷۶۴۸۸
 • وایسا تند نرو ۲|  ۷۶۴۸۹
 • آروم آروم |  ۷۶۴۹۰
 • انار انار| ۷۶۴۹۱
 • جومه نارنجی | ۷۶۴۹۲
 • جومه نارنجی ۲ | ۷۶۴۹۳
 • یمبو سالا |  ۷۶۴۹۴
 • یا مولا علی | ۷۶۵۰۶
 • شکست عشقی|  ۷۶۵۰۵
 • مدیونم |  ۷۶۵۰۴
 • گل ناز| ۷۶۵۰۳
 • عروسک|  ۷۶۵۰۲
 • سهلم سهیلو |  ۷۶۵۰۱
 • هله دان دان | ۷۶۵۰۰
 • خواب می بینم | ۷۶۴۹۹
 • خواستگاری| ۷۶۴۹۸
 • هوای گریه |  ۷۶۴۹۶
 • هوای گریه ۲|  ۷۶۴۹۷
 • بی قرار | ۷۶۴۹۵
 • دلبر |  ۷۶۴۸۶
 • دلبر ۲ | ۷۶۴۸۷

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز رایتل موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • وایسا تند نرو|  ١٣٠٢٨۵
 • وایسا تند نرو ۲|  ١٣٠٢٨۶
 • آروم آروم | ١٣٠٢٨٧
 • انار انار|  ١٣٠٢٨٨
 • جومه نارنجی | ١٣٠٢٨٩
 • جومه نارنجی ۲ | ١٣٠٢٩٠
 • یمبو سالا | ١٣٠٢٩١
 • یا مولا علی | ١٣٠٣٠٣
 • شکست عشقی|  ١٣٠٣٠٢
 • مدیونم | ١٣٠٣٠١
 • گل ناز| ١٣٠٣٠٠
 • عروسک|  ١٣٠٢٩٩
 • سهلم سهیلو |  ١٣٠٢٩٨
 • هله دان دان | ١٣٠٢٩٧
 • خواب می بینم |  ١٣٠٢٩۶
 • خواستگاری|  ١٣٠٢٩۵
 • هوای گریه |  ١٣٠٢٩٣
 • هوای گریه ۲|  ١٣٠٢٩۴
 • بی قرار |  ١٣٠٢٩٢
 • دلبر | ١٣٠٢٨٣
 • دلبر ۲ | ١٣٠٢٨۴

نظر خود را بنویسید

×