کد آهنگ پیشواز امین حبیبی

کد آهنگ پیشواز امین حبیبی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل امین حبیبی

کد آهنگ پیشواز امین حبیبی

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • فریاد خاموش  | قطعه اول:  ۳۳۱۱۲۴۵۷ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۵۸
 • ایران  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۵۹ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۶۰
 • دارم میرم  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۶۱ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۶۲
 • نامیرا  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۶۳ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۶۴
 • جایی نرو  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۶۵ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۶۶ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۴۶۷
 • تولد  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۶۸ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۶۹ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۴۷۰
 • افسردگی  |  قطعه اول : /۳۳۱۱۲۴۷۱ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۷۲ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۴۷۳
 • زخمی  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۷۴ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۷۵
 • صحنه خیال  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۷۶ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۷۷ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۴۸۸
 • کوچه  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۷۹ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۸۰
 • عاشق نشو  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۸۱ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۸۲ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۴۸۳
 • تکیه گاه  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۸۴ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۸۵
 • ترکم نکن  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۸۶ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۸۷
 • دیشب همون موقع  |  ۳۳۱۱۲۴۸۸
 • دیوونه میکنی منو  |  ۳۳۱۱۲۴۸۹
 • گاهی  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۹۰ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۹۱
 • نفس گیر  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۹۲ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۹۳
 • خودت بگو  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۹۴ – قطعه دوم :  – ۳۳۱۱۲۴۹۵ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۴۹۶
 • کوه قاف  |  قطعه اول : ۳۳۱۱۲۴۹۷ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۴۹۸

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • فریاد خاموش  | قطعه اول:  ۹۵۹۱۲ – قطعه دوم : ۹۵۹۱۳
 • ایران  |  قطعه اول : ۹۵۹۱۴ – قطعه دوم : ۹۵۹۱۵
 • دارم میرم  |  قطعه اول : ۹۵۹۱۶ – قطعه دوم : ۹۵۹۱۷
 • نامیرا  |  قطعه اول : ۹۵۹۱۸ – قطعه دوم : ۹۵۹۱۹
 • جایی نرو  |  قطعه اول : ۹۵۹۲۰ – قطعه دوم : ۹۵۹۲۱ – قطعه سوم : ۹۵۹۲۲
 • تولد  |  قطعه اول : ۹۵۹۲۳ – قطعه دوم : ۹۵۹۲۴ – قطعه سوم : ۹۵۹۲۵
 • افسردگی  |  قطعه اول : ۹۵۹۲۶ – قطعه دوم : ۹۵۹۲۷ – قطعه سوم : ۹۵۹۲۸
 • زخمی  |  قطعه اول : ۹۵۹۲۹ – قطعه دوم : ۹۵۹۳۰
 • صحنه خیال  |  قطعه اول : ۹۵۹۳۱ – قطعه دوم : ۹۵۹۳۲ – قطعه سوم : ۹۵۹۳۳
 • کوچه  |  قطعه اول : ۹۵۹۳۴ – قطعه دوم : ۹۵۹۳۵
 • عاشق نشو  |  قطعه اول : ۹۵۹۳۶ – قطعه دوم : ۹۵۹۳۷ – قطعه سوم : ۹۵۹۳۸
 • تکیه گاه  |  قطعه اول : ۹۵۹۳۹ – قطعه دوم : ۹۵۹۴۰
 • ترکم نکن  |  قطعه اول : ۹۵۹۴۱ – قطعه دوم : ۹۵۹۴۲
 • دیشب همون موقع  |  ۹۵۹۴۳ – قطعه دوم : ۹۵۹۴۴
 • دیوونه میکنی منو  | ۹۵۹۴۵ – قطعه دوم : ۹۵۹۴۶
 • بی خوابی  | ۹۵۹۴۷ – قطعه دوم : ۹۵۹۴۸
 • گاهی  |  قطعه اول : ۹۵۹۴۹ – قطعه دوم : ۹۵۹۵۰ – قطعه سوم : ۹۵۹۵۱
 • نفس گیر  |  قطعه اول : ۹۵۹۵۲ – قطعه دوم : ۹۵۹۵۳
 • خودت بگو  |  قطعه اول : ۹۵۹۵۴ – قطعه دوم :  – ۹۵۹۵۵ – قطعه سوم : ۹۵۹۵۶
 • کوه قاف  |  قطعه اول : ۹۵۹۵۷ – قطعه دوم : ۹۵۹۵۸ – قطعه سوم : ۹۵۹۵۹

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ راینواز موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • فریاد خاموش  | قطعه اول:  ۱۶۰۲۲۷۰ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۷۱
 • ایران  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۷۲ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۷۳
 • دارم میرم  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۷۴ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۷۵
 • نامیرا  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۷۶- قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۷۷
 • جایی نرو  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۷۸ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۷۹ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۲۸۰
 • تولد  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۸۱ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۸۲ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۲۸۳
 • افسردگی  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۸۴ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۸۵ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۲۸۶
 • زخمی  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۸۷ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۸۸
 • صحنه خیال  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۸۹- قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۹۰ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۲۹۱
 • کوچه  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۹۲- قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۹۳
 • عاشق نشو  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۹۴- قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۹۵ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۲۹۶
 • تکیه گاه  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۹۷ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۲۹۸
 • ترکم نکن  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۲۹۹ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۰۰
 • دیشب همون موقع  |  ۱۶۰۲۳۰۱- قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۰۲
 • دیوونه میکنی منو  | ۱۶۰۲۳۰۳ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۰۴
 • بی خوابی  | ۱۶۰۲۳۰۵ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۰۶
 • گاهی  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۳۰۷ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۰۸ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۰۹
 • نفس گیر  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۳۱۰ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۱۱
 • خودت بگو  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۳۱۲ – قطعه دوم :  – ۱۶۰۲۳۱۳ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۱۴
 • کوه قاف  |  قطعه اول : ۱۶۰۲۳۱۵ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۱۶ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۱۷
اشتراک در شبکه های اجتماعی

نظر خود را بنویسید

حسین :
16 اردیبهشت 1397
پاسخ

ممنون از سایتتون

زبیده :
28 شهریور 1398
پاسخ

آهنگ پیشواز بی خوابی از امین حبیبی رو برای ایرانسل هم بزارین