کد آهنگ پیشواز امین حبیبی

کد آهنگ پیشواز امین حبیبی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل امین حبیبی

کد آهنگ پیشواز امین حبیبی

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • فریاد خاموش  | قطعه اول:  33112457 – قطعه دوم : 33112458
 • ایران  |  قطعه اول : 33112459 – قطعه دوم : 33112460
 • دارم میرم  |  قطعه اول : 33112461 – قطعه دوم : 33112462
 • نامیرا  |  قطعه اول : 33112463 – قطعه دوم : 33112464
 • جایی نرو  |  قطعه اول : 33112465 – قطعه دوم : 33112466 – قطعه سوم : 33112467
 • تولد  |  قطعه اول : 33112468 – قطعه دوم : 33112469 – قطعه سوم : 33112470
 • افسردگی  |  قطعه اول : /33112471 – قطعه دوم : 33112472 – قطعه سوم : 33112473
 • زخمی  |  قطعه اول : 33112474 – قطعه دوم : 33112475
 • صحنه خیال  |  قطعه اول : 33112476 – قطعه دوم : 33112477 – قطعه سوم : 33112488
 • کوچه  |  قطعه اول : 33112479 – قطعه دوم : 33112480
 • عاشق نشو  |  قطعه اول : 33112481 – قطعه دوم : 33112482 – قطعه سوم : 33112483
 • تکیه گاه  |  قطعه اول : 33112484 – قطعه دوم : 33112485
 • ترکم نکن  |  قطعه اول : 33112486 – قطعه دوم : 33112487
 • دیشب همون موقع  |  33112488
 • دیوونه میکنی منو  |  33112489
 • گاهی  |  قطعه اول : 33112490 – قطعه دوم : 33112491
 • نفس گیر  |  قطعه اول : 33112492 – قطعه دوم : 33112493
 • خودت بگو  |  قطعه اول : 33112494 – قطعه دوم :  – 33112495 – قطعه سوم : 33112496
 • کوه قاف  |  قطعه اول : 33112497 – قطعه دوم : 33112498

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • فریاد خاموش  | قطعه اول:  95912 – قطعه دوم : 95913
 • ایران  |  قطعه اول : 95914 – قطعه دوم : 95915
 • دارم میرم  |  قطعه اول : 95916 – قطعه دوم : 95917
 • نامیرا  |  قطعه اول : 95918 – قطعه دوم : 95919
 • جایی نرو  |  قطعه اول : 95920 – قطعه دوم : 95921 – قطعه سوم : 95922
 • تولد  |  قطعه اول : 95923 – قطعه دوم : 95924 – قطعه سوم : 95925
 • افسردگی  |  قطعه اول : 95926 – قطعه دوم : 95927 – قطعه سوم : 95928
 • زخمی  |  قطعه اول : 95929 – قطعه دوم : 95930
 • صحنه خیال  |  قطعه اول : 95931 – قطعه دوم : 95932 – قطعه سوم : 95933
 • کوچه  |  قطعه اول : 95934 – قطعه دوم : 95935
 • عاشق نشو  |  قطعه اول : 95936 – قطعه دوم : 95937 – قطعه سوم : 95938
 • تکیه گاه  |  قطعه اول : 95939 – قطعه دوم : 95940
 • ترکم نکن  |  قطعه اول : 95941 – قطعه دوم : 95942
 • دیشب همون موقع  |  95943 – قطعه دوم : 95944
 • دیوونه میکنی منو  | 95945 – قطعه دوم : 95946
 • بی خوابی  | 95947 – قطعه دوم : 95948
 • گاهی  |  قطعه اول : 95949 – قطعه دوم : 95950 – قطعه سوم : 95951
 • نفس گیر  |  قطعه اول : 95952 – قطعه دوم : 95953
 • خودت بگو  |  قطعه اول : 95954 – قطعه دوم :  – 95955 – قطعه سوم : 95956
 • کوه قاف  |  قطعه اول : 95957 – قطعه دوم : 95958 – قطعه سوم : 95959

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ راینواز موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • فریاد خاموش  | قطعه اول:  1602270 – قطعه دوم : 1602271
 • ایران  |  قطعه اول : 1602272 – قطعه دوم : 1602273
 • دارم میرم  |  قطعه اول : 1602274 – قطعه دوم : 1602275
 • نامیرا  |  قطعه اول : 1602276- قطعه دوم : 1602277
 • جایی نرو  |  قطعه اول : 1602278 – قطعه دوم : 1602279 – قطعه سوم : 1602280
 • تولد  |  قطعه اول : 1602281 – قطعه دوم : 1602282 – قطعه سوم : 1602283
 • افسردگی  |  قطعه اول : 1602284 – قطعه دوم : 1602285 – قطعه سوم : 1602286
 • زخمی  |  قطعه اول : 1602287 – قطعه دوم : 1602288
 • صحنه خیال  |  قطعه اول : 1602289- قطعه دوم : 1602290 – قطعه سوم : 1602291
 • کوچه  |  قطعه اول : 1602292- قطعه دوم : 1602293
 • عاشق نشو  |  قطعه اول : 1602294- قطعه دوم : 1602295 – قطعه سوم : 1602296
 • تکیه گاه  |  قطعه اول : 1602297 – قطعه دوم : 1602298
 • ترکم نکن  |  قطعه اول : 1602299 – قطعه دوم : 1602300
 • دیشب همون موقع  |  1602301- قطعه دوم : 1602302
 • دیوونه میکنی منو  | 1602303 – قطعه دوم : 1602304
 • بی خوابی  | 1602305 – قطعه دوم : 1602306
 • گاهی  |  قطعه اول : 1602307 – قطعه دوم : 1602308 – قطعه سوم : 1602309
 • نفس گیر  |  قطعه اول : 1602310 – قطعه دوم : 1602311
 • خودت بگو  |  قطعه اول : 1602312 – قطعه دوم :  – 1602313 – قطعه سوم : 1602314
 • کوه قاف  |  قطعه اول : 1602315 – قطعه دوم : 1602316 – قطعه سوم : 1602317

نظر خود را بنویسید

حسین :پاسخ
16 اردیبهشت 1397

ممنون از سایتتون

زبیده :پاسخ
28 شهریور 1398

آهنگ پیشواز بی خوابی از امین حبیبی رو برای ایرانسل هم بزارین

×