کد آهنگ پیشواز حمید هیراد

کد آهنگ پیشواز حمید هیراد

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل حمید هیراد

کد آهنگ پیشواز حمید هیراد

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

“جدید تر”

 • هل هله | ۳۳۱۱۳۴۴۳ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۳۴۴۴ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۳۴۴۵

“قدیمی تر”

 • شوخیــه مگه |۳۳۱۱۲۶۵۳ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۶۵۴ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۶۵۵
 • معشوقه | ۳۳۱۱۲۵۱۲ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۵۱۳
 • بی تاب | ۳۳۱۱۲۵۱۴
 • رسوایی |۳۳۱۱۲۵۱۵ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۵۱۶
 • نیمه جانم | ۳۳۱۱۲۸۳۸ – قطعه دوم : ۳۳۱۱۲۸۳۹ – قطعه سوم : ۳۳۱۱۲۸۳۰

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز رایتل موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • دلارام | ۱۶۰۲۱۳۶ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۳۷ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۳۸ – قطعه چهارم : ۱۶۰۲۳۳۹
 • فراموش کن | ۱۶۰۲۳۳۰ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۳۱ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۳۲
 • دلداده | ۱۶۰۲۳۳۳ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۳۴ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۳۵
 • شب کـه شـد | ۱۶۰۲۳۴۳ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۴۴ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۴۵
 • رسوایی | ۱۶۰۲۳۴۶ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۴۷ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۳۴
 • بی تاب | ۱۶۰۲۳۴۹ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۵۰ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۵۱
 • فراموش کن | ۱۶۰۲۳۳۰ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۳۳۱ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۳۳۲
 • شوخیه مگه | ۱۶۰۲۵۶۴ – قطعه دوم : ۱۶۰۲۵۶۵ – قطعه سوم : ۱۶۰۲۵۶۶

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • معشوقه | ۹۱۸۷۲ – قطعه دوم : ۹۱۸۷۳ – قطعه سوم : ۹۷۸۷۴
 • دلارام | ۹۱۶۹۷ – قطعه دوم : ۹۷۶۹۸ – قطعه سوم : ۹۱۶۹۹ – قطعه چهارم : ۹۱۷۰۰
 • فراموش کن | ۹۱۵۵۰ – قطعه دوم : ۹۱۵۵۱ – قطعه سوم : ۹۱۵۵۲
 • مستم کن | ۹۱۵۵۳ – قطعه دوم : ۹۱۵۵۴ – قطعه سوم : ۹۱۵۵۵
 • شب که شد | ۹۵۹۶۰ – قطعه دوم : ۹۵۹۶۱ – قطعه سوم : ۹۱۵۶۲
 • رسوایی | ۹۵۹۶۳ – قطعه دوم : ۹۵۹۶۴ – قطعه سوم : ۹۵۹۶۵
 • خدا | ۹۵۹۶۶ – قطعه دوم : ۹۵۹۶۷ – قطعه سوم : ۹۵۹۶۸

برای دانلود آهنگ های حمید هیراد کلیک کنید.

برچسب های مرتبط
، , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نظرات