آهنگ پیشواز

جدیدترین کد آهنگ پیشواز همراه اول, ایرنسل و رایتل

کد آهنگ پیشواز مهدی یراحی

کد آهنگ پیشواز مهدی یراحی

کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول و رایتل مهدی یراحی

کد آهنگ پیشواز مهدی یراحی

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

 • مثل مجسمه | ۳۳۱۸۸۲۴
 • آشوب | ۳۳۱۸۸۲۵
 • باید می شناختیم همو| ۳۳۱۸۸۲۶
 • آخرین اسیر | ۳۳۱۸۸۲۷
 • داره گریه می کنه|  ۳۳۱۸۸۲۸
 • بهونه | ۳۳۱۸۸۲۹
 • سال درد|  ۳۳۱۸۸۳۰
 • دوست نداشت| ۳۳۱۸۸۳۱
 • اشکو یارون | ۳۳۱۸۸۳۵
 • انفرادی|   ۳۳۱۸۸۳۲
 • اشتباه |  ۳۳۱۸۸۳۳
 • شونه های تو |  ۳۳۱۸۸۳۴

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

 • مثل مجسمه| ۷۷۳۷۰
 • آشوب | ۷۷۳۷۱
 • باید می شناختیم همو|  ۷۷۳۷۲
 • آخرین اسیر  ۷۷۳۷۳
 • آداره گریه می کنه|  ۷۷۳۷۴
 • بهونه |  ۷۷۳۷۵
 • سال درد|  ۷۷۳۷۶
 • دوست نداشت | ۷۷۳۷۷
 • اشکو یارون|  ۷۷۳۷۸
 • انفرادی| ۷۷۳۷۹
 • اشتباه |  ۷۷۳۸۰
 • شونه های تو | ۷۷۳۸۱

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز رایتل موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

 • مثل مجسمه| ١۶٠١٩٧
 • آشوب | ک ١۶٠١٩٨
 • باید می شناختیم همو |  ١۶٠١٩٩
 • آخرین اسیر | ک ١۶٠٢٠٠
 • داره گریه می کنه|  ١۶٠٢٠١
 • بهونه | ١۶٠٢٠٢
 • سال درد|  ١۶٠٢٠٣
 • دوست نداشت| ١۶٠٢٠۴
 • اشکو یارون|  ١۶٠٢٠۵
 • انفرادی|  ١۶٠٢٠۶
 • اشتباه |  ١۶٠٢٠٧
 • شونه های تو | ١۶٠٢٠٨

برای دانلود آهنگ های مهدی یراحی کلیک کنید.

برچسب : ، , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را بنویسید

×